صفای بيکران

هر يک از ما آسماني داشت در هر انحناي فکر.
ما گروه عاشقان بوديم و راه ما
از کنار قريه هاي آشنا با فقر
تا صفاي بيکران مي رفت.

بر فراز آبگيري خود بخود سرها همه خم شد:
روي صورت هاي ما تبخير مي شد شب
و صداي دوست مي آمد به گوش دوست.

   سلام به همه دوستداران سهراب... قادر نيستم برای سهراب صفتی بياورم. تا بعضی بگويند کم است و بعضی بگويند زياد است! « سهراب » کافی ست تا آنچه که بايد، به يادمان بيايد. پس سلام به شما دوستداران سهراب...

   حرف درباره سهراب زياد است. و درباره اشعار و آثارش بيشتر. و درباره نگاه و ديدش بيشتر. دوست دارم اين وبلاگ جايی صميمی باشد برای دوستداران سهراب.سايت سهراب سپهری، مرجع بسيار کامليست اما وبلاگ مي توند بسيار پوياتر عمل کند. اين وبلاگ هيچ وقت قصد ندارد با گذاشتن چند تصوير از سهراب و ... که از سايت بسيار زيبای سهراب سپهری برداشته شده اظهار وجود کند!... اينجا جاييست برای بحث و گفت و گو درباره اشعار سهراب، نمادهای شعرش، و مطرح شدن ديدشان نسبت به شعری از سهراب... جايی ست که بشود فهميد ديگر دوستداران سهراب در آن الفاظ قشنگ چه می بينند...

  پيشنهاد من اين است که هر دفعه قطعه شعری از سهراب انتخاب شود و يا نمادی از اشعارش مطرح شود و شما بگوييد که آن را چگونه احساس می کنيد؛ و از آن مفاهيم چه درکی داريد. بگوييد فکر می کنيد منظور از نماد مطرح شده چيست؟ نه حتما نبايد جوابی علمی و با تحقيق کامل باشد! که هر چه از رخ ادراکمان گرد علم و عادت دورتر باشد چهره حقيقت روشنتر خواهد شد...

  حتی می توان رسما از استادان دانشگاه و صاحبنظران دعوت کرد تا آنها هم آنچه گفتنيست بگويند. بدون شک چنين کاري باعث وسيع تر شدن درک ما از اشعار سهراب مي شود و بسيار مفيد خواهد بود.

اينجا جاييست که با حضور کلام شما هميشه گرم و صميمی خواهد ماند... پس اين وبلاگ آغاز می شود با نام حق ...

 

راستی لطف کنين بگين پشت زمينه و عنوان کفشهايم کو مياد؟ ممنون


* در صورت استفاده از لینکها در نشریات، وب،... آدرس این وبلاگ را ذکر کنید!
* لینک وبلاگ دوستانی که به این وبلاگ لینک داده اند نیز در این قسمت می آید.* برای دانلود روی لینکها کلیک راست کنید و ...Save Target As را بزنید.
پوستر

.. .. .. .. .. .. .. .. ..