امتداد خيابان غربت

   برای دادن نظم بيشتری به بررسی ها، از اين نوشته به بعد به بررسی قطعه قطعه شعر بلند «مسافر» می پردازيم.

   شعر «مسافر»، از نظر زبان بيشتر به کتاب «ما هيچ ما نگاه» نزديک است در مقابل شعر بلند «صدای پای آب» که آنرا از نظر زبان با «حجم سبز» نزديک دانسته اند. به هر حال شعر بلند‌ «مسافر» که يک کتاب از هشت کتاب را تشکيل می دهد، سرشار از اشاره های مختلف اسطوره اي، تاريخی، فلسفی، ... است. و در واقع اين خود سهراب است که در نقش مسافر،از سفرهای خود (مادی و معنوی) می گويد. بعضی اين شعر را ادامه شعر بلند «صدای پای آب» می دانند.  سهراب در آخرين قسمت از شعر «صدای پای آب» می گويد: « کار ما شايد اين است/ که ميان گل نيلوفر و قرن/ پی آواز حقيقت بدويم». و انگار سهراب در شعر مسافر همچنان پی آواز حقيقت می دود...  مسافر در اين شعر هم در جغرافيای عرفانی سفر می کند و هم در جغرافيای طبيعی...

   و اما قسمت اول اين شعر بلند که   توسط شما همراهان بررسی می شود :

دم غروب، ميان حضور خسته اشيا

نگاه منتظري حجم وقت را مي ديد.

و روي ميز، هياهوي چند ميوه نوبر

به سمت مبهم ادراك مرگ جاري بود.

وبوي باغچه را، باد، روي فرش فراغت

نثار حاشيه صاف زندگي ميكرد.

و مثل بادبزن، ذهن، سطح روشن گل را

گرفته بود به دست

و باد ميزد خودرا.

مسافر از اتوبوس

پياده شد:

« چه آسمان تميزي!»

و امتداد خيابان غربت او را برد.

   هر چه که از عبارت به عبارت اين قسمت از «مسافر» فکر می کنيد بنويسيد. مطمئنا همه شما که بارها اين شعر را خوانده ايد چيزی برای گفتن درباره اين جملات داريد. پس حتما برداشت و نظر خود را بنويسيد.

   شمارنده نشان داده که اين وبلاگ بازديدکنندگان بسيار زيادی دارد. اما متاسفانه اکثرا فقط استفاده می کنند و در نظرخواهی ها شرکت نمی کنند! و تعداد افرادی که در بحث شرکت می کنند نيز بسيار کم است. بدانيد که نظر همه شما می تواند دريچه ای باشد برای ديگران. و اينکه ارزش اين وبلاگ فقط و فقط  به شرکت شما در بحث است.

 از دوستان عزيزی که لطف می کنن لوگوی کفش هايم کو رو تو وبلاگشون قرار می دن يا به اين وبلاگ لينک ميدن خواهش می کنم بگن تا لينکشون تو بخش دوستداران سهراب اضافه بشه. ممنون.


* در صورت استفاده از لینکها در نشریات، وب،... آدرس این وبلاگ را ذکر کنید!
* لینک وبلاگ دوستانی که به این وبلاگ لینک داده اند نیز در این قسمت می آید.* برای دانلود روی لینکها کلیک راست کنید و ...Save Target As را بزنید.
پوستر

.. .. .. .. .. .. .. .. ..